Gevers, Jhr. Arnoldus Johannes (Arnold)

Jhr. Arnoldus Johannes (Arnold) Gevers (Eindhoven, 1949), archiefambtenaar Rijksarchief in Overijssel / Historisch Centrum Overijssel (HCO), augustus 1974- 2 november 2012). Zoon van Jhr. dr. ir. Matthijs Gevers (1912-1993), adjunct-directeur van het natuurkundig laboratorium van Koninklijke Philips Electronics N.V., en Domina Maria Vredenbregt (1911-2004).

Op 26 april 2013 ontving Jhr. Arnoldus Johannes (Arnold) Gevers uit handen van burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle de Koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Over Arnoldus Johannes (Arnold) Gevers:

 • Alma, R.H. Gietman, C.A.M. & Gevers, A.J. (Reds.). (2012). Adel en heraldiek in de Nederlanden: Adellijke identiteit en representatie.1 [1. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012. Adelsgeschiedenis, 10. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 18.] Hilversum: Verloren.

Werken van Arnoldus Johannes (Arnold) Gevers:

 • Gevers, A.J. (1974). Inventaris van de papieren Van Bevervoorden.2 [2. Omslagtitel: Inventaris papieren Van Bevervoorden tot Oldemeule. Inventarisreeks Rijksarchief in Overijssel, nr. 1] Zwolle: Rijksarchief Overijssel.
 • Gevers, A.J. (1975). Inventaris van de papieren van enige leden der familie Vredenbregt, Snoeren en Bierhoff: Genealogische aantekeningen aangaande het voor- en nageslacht van Arnoldus Vredenbregt (1869-1949) en zijn vrouw Cornelia H.A. Snoeren (1875-1957). Zwolle: Rijksarchief in Overijssel
 • Gevers, A.J. (1975). Hagen: een Vollenhoofs geslacht. Gens Nostra, 30, 157-167.
 • Halfman, C.I., Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1975). Overzicht van de voornaamste bronnen voor genealogisch onderzoek in het rijksarchief in Overijssel. Amsterdam: Nederlandse Genealogische Vereniging.
 • Gevers, A.J. (1978). Voorlopige inventaris van het huisarchief Herinckhave 1336-1965 naar de aantekeningen van Mr. G.J. ter Kuile. Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
 • Eijken, E.D., Mensema, A.J., Gevers, A.J. e.a. (1978). In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel. Zwolle: Waanders.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1978). De Staten als souvereinen van Overijssel 1578-1795. In E.D. Eijken, A.J. Gevers, A.J. Mensema. In alle staten. (pp. 31-75.) Zwolle: Waanders.
 • Gevers, A.J. (1979). Commies te voet. Komaf 3 [3. Regionaal genealogisch contactblad], I, 29-30.
 • Gevers, A.J., Mensema, A.J. & Eijken, Mr. E.D. (1980). Oude luister in het kerspel: Catalogus van een tentoonstelling over havezathen en buitenplaatsen rond Zwolle.4 [4. fotograaf G. Jodies. Tentoonstelling Zwolle, van 16 april tot 15 juni 1980.] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
 • Gevers, A.J. (1980). Inventaris van het archief van de familie Blijdenstein (1407-1970). [Zwolle]
 • Gevers, A.J. (1982). Het wapen van Hasselt’, In F. Pereboom e.a. (Red). Uit de geschiedenis van Hasselt 5 [5. Publikaties van de IJsselakademie, 15.] (pp. 129-135). Kampen: IJsselakademie.
 • Gevers, A.J. (1982). Een koffiehuishouder te Almelo. IJsselakademie, V (3), 15-16.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1983). De havezaten in Salland en hun bewoners.6 [6. Werken van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 37. Uitgegeven ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 1858-1983. 2e verbeterde druk 1995; 3e druk 1997; 4e druk 2005.] Alphen aan den Rijn: Canaletto.
 • Gevers, A.J. (1983). Hoefslag. IJsselakademie, VI (2), 16.
 • Mensema, A.J. & Gevers, A.J. (1984). Een tuin voor de havezate Windesheim. Nieuwsbrief Zwolle, I, 70-77.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1985). Over de hobbelde bobbelde heyde: Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen op reis door Overijssel, Drente en Friesland in 1732. Alphen aan den Rijn: Canaletto.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1986). De werkelijkheid verbeeld. Topografische tekenaars in Twente. In H. Hagens & B. Olde Meierink (ed.), Twente te pronk. Drie eeuwen verbeeld in prenten, tekeningen en aquarellen 1600-1900. (pp. 23-29.) Utrecht: Matrijs.
 • Gevers, A.J. (1986). De vrij metselaarsalmanak. Thoth,7 [7. Tijdschrift voor vrijmetselaren. leerling-nr.,] XXXVII, 183-192.
 • Gevers, A.J. (1986). Overheidsheraldiek in Brederwiede. In K. Dijkstra (e.a., ed.), Uit de geschiedenis van Brederwiede (pp. 7-14).8 [8. Publikaties van de IJsselakademie, 33.] Kampen: IJsselakademie.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1987). Drostenhuis: Het Provinciaal Overijssels Museum.9 [9. Kleine monumenten reeks.] Zwolle: Waanders.
 • Gevers, A.J. & Hove, J. ten (1988). Raadhuis van Kampen.10 [10. Kleine monumenten reeks.] Zwolle: Waanders.

Exlibris Arnoldus Johannes Gevers

 • Mensema, A.J. & Gevers, A.J. (1987). Het huis Windesheim. In F.C. Berkenvelder, H. Bloemhoff, R.Th.M. van Dijk, J.J. Dijkstra & A.M. van der Woude (Reds.), Windesheim, studies over een Sallands dorp bij de IJssel.11 [11. Publikaties van de IJsselakademie, 48.] (pp. 151-164.) Kampen: IJsselakademie.
 • Gevers, A.J. (1987). Het wapen van Steenwijk. In J.P.J. Postema () Tussen graaf en maire. Bijdragen tot de geschiedenis van Steenwijk en omstreken voornamelijk in de 16e en 17e eeuw.12 [12. Publikaties van de IJsselakademie, 49.] (pp. 69-89.) Kampen: IJsselakademie.
 • Mensema, A.J. & Gevers, A.J. (1989). Spiekers in Dalfsen [buitenplaatsen rond Dalfsen]. In J. ten Hove, F. Pereboom en H.A. Stalknecht (Reds.) Uit de geschiedenis van Dalfsen.13 [13. Publikaties van de IJsselakademie, 58] (pp. 213-246). Kampen: IJsselakademie.
 • Gevers, A.J. (1989). Overzicht van de kadastrale archieven in het Rijksarchief in Overijssel. Overijssels Contactbericht, 15, 24-28.
 • Gevers, A.J. (Red.). (1989). De Broerenkerk te Zwolle. Zwolle: Waanders.
 • Gevers, A.J. (1990). Michaël Helmich (1753-1835). In J. Folkerts (). Overijsselse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars, I (pp. 89-92) Meppel/Amsterdam: Boom.
 • Gevers, A.J. (1990). Onbeweeglijke kleinodiën: ruwe steen, kubieke steen en tekenbord. Thoth, ?, 39-40.
 • Gevers, A.J. (1990). Zwaarden en degens. Thoth, ?, 49-50.
 • Gevers, A.J. (1990). Poepen’ in Wanneperveen. Turftrekkers in dienst van Wanneperveense veenboeren in 1749. Kondschap, VI, 40-41.
 • Gevers, A.J. (1990). De geschiedenis van het pand Bloemendalstraat 11 te Zwolle. IJsselakademie, 13 (4) 94-103.
 • Gevers, A.J. (1991). De tuinarchitect Blom: stukjes uit een legpuzzel. Cascade, 1.14 [14. Bulletin voor tuinhistorie.] 3-7.
 • Gevers, A.J. (1992). Willem Koch (1829-1922), architect. In J. Folkerts (). Overijsselse biografieën. Levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Overijsselaars, II. (pp. 97-101) Meppel/Amsterdam: Boom.
 • Gevers, A.J. (1992). De tuinarchitect Blom: een nieuw stukje voor de puzzel. Cascade, II., 12.
 • Gevers, A.J. & Mooijweer, J. (1992). Huis Singraven.15 [15. Kleine monumenten reeks. Fotografie: Hans Westerink.] Zwolle: Waanders.
 • Gevers, A.J. (1993). Jan van Doorninck (1809-1869), eerste archivaris van Overijssel. In J. Folkerts () (pp. 26-30) Amsterdam/Meppel: Boom.
 • Gevers, A.J. (1993). Op valsche voorspiegeling. De adeldom van de families Van Bevervoorden en Van Binckhorst. Virtus, I,16 [16. Bulletin van de Werkgroep Adelsgeschiedenis.] 35-39.
 • Gevers, A.J. (1993). Het pand Bloemendalstraat 11 en zijn bewoners. Zwols Historisch Tijdschrift, 10 (1), 4-12.
 • A.J. Mensema & Gevers, A.J. (1994). Den Aalshorst 1644-1994. 350 jaar. Dalfsen: Den Aalshorst b.v.
 • Gevers, A.J. (1994). Het getuigschrift voor Jan Kolderman, 1697. Cascade, III ( 1-2), 8-10.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1994). Overijssel. In Dr. P.C.J. van der Krogt (Red.) De stadsplattegronden van Jacob van Deventer: Map 5, Overijssel, Drenthe en Groningen. Maasland/Alphen aan den Rijn: Stichting tot bevordering uitgave plattegronden Jacob van Deventer/Canaletto.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1994). Inventaris van het huisarchief Vilsteren, 1441-1973.17 [17. Uitgaven van het Rijksarchief in Overijssel, 41] Zwolle: Rijksarchief in Overijssel.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1995). De havezaten in Twente en hun bewoners.18 [18. Fotografie: Hans Westerink. Tweede druk, 2004.] Zwolle: Waanders/Rijksarchief in Overijssel.
 • Gevers, A.J. (1995). Caritas en Justitia: de schepenbank. In E. Koch, E. Mantingh, J. Stöver & K. van Vliet (?) Over kaken, broodbanken en etstoelen. Sporen van middeleeuws Nederland. (pp. 96-97) Utrecht: Uitgeverij Matrijs.
 • Graaf, D.P. de, Kwaadgras, E.P. & Peype, D.C.J. van (Red?).19 [19. Met onder andere tekeningen van A.J. Gevers.] (1996). De stijl der Vrije Metselaren. Een magonniek platenboek. ’s-Gravenhage: Magonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (1997). Een schatkistje voor Overijssel: Overijsselse afbeeldingen in de Thesaurus Philopoliticus 1623-1631. Zwolle/Alphen aan den Rijn: Canaletto\Repro-Holland.
 • Gevers, A.J. (1997). Jurjen Nanninga Uitterdijk ( 1848-1919 ): Archivaris, organisator en publicist. Overijselse Historische Bijdragen, 112, 131-148.
 • Gevers, A.J. (1998). Gevers. In C.E.G. ten Houte de Lange (Red.) Nederlands’s Wapenboek, Deel 1. (pp. 80-81) Den Haag: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
 • Gevers, A.J. (2000). Voorwoord. In J.P. van den Berg Zichtbaar verleden. Landschappen in Salland. (pp. 3) Oldenzaal: Twents-Gelderse Uitgeverij de Bruyn.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2000). Deeze weergadeloozen verzaameling: Het kabinet van zeldzaamheden van Abraham Gevers te Rotterdam. Zwolle: Gevers en Mensema.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2002). Wat is Vrijmetselarij? In R.H. Smit (Red?). Mannen van Goede Naam: In Orde! 200 jaar Vrijmetselarij in Zwolle. (pp. 3-6) Zwolle: ?.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2002). Vrijmetselarij tussen IJssel en Vecht 1764-1803. In R.H. Smit (Red?). Mannen van Goede Naam: In Orde! 200 jaar Vrijmetselarij in Zwolle. (pp. 7-15) Zwolle: ?.
 • Gevers, A.J. (2002). Openingstoespraak tentoonstelling: In de steigers. De Panne,20 [20. Mededelingenblad van de Vrienden van het Stedelijk Museum Kampen.] 27 (3), 3-6.
 • Gevers, A.J. (2002). De gebroken kolom. De Drieslag,21 [21. Nieuwsbrief voor Zwolse vrijmetselaren.] 8, 6-7.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2003). Nageslachtvan Arnoldus Vredenbregt (1869-1949) en Cornelia Hendrika Allegonda Snoeren (1875-1957). Zwolle: [s.n.]
 • Gevers, A.J., Mensema, A.J. & Mooijweer, J. (2004). De Havezaten in het land van Vollenhove en hun bewoners.22 [22. Adelsgeschiedenis, 2.] Alphen aan den Rijn: Canaletto Repro Holland.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2004). Begeerig naar nieuwe tafreelen. Van Reggio naar Napels; een voorlezing uit 1827 van Jhr.mr. Daniël Theodore Gevers van Endegeest.23 [23. Uitgegeven t.g.v. de tentoonstelling ‘Begeerig naar nieuwe tafreelen: de Grand Tour van Jhr. D.T. Gevers van Endegeest in 1819’, gehouden in Museum het Schielandshuis, Rotterdam van 15 okt. 2004 tot en met 20 mrt. 2005.] Zwolle: [s.n].
 • Gevers, A.J. (2004). Signalement: C.C. Hesselink-Melchior, G. Leussink-Stam en J.K. Pruim-Reinders. ed., De Zwolse schepenzegels (Zwolle 2000). Overijsselse Historische Bijdragen, 119, 177-178.
 • Gevers, A.J. (2005). Signalement: S. Vuyk, Jacob Kantelaar, veelzijdig verlicht verliezer 1759-1821 (Zwolle 2005). Overijsselse Historische Bijdragen, 120, 181-182.
 • Gevers, A.J. (2005). Signalement: J.C. Streng, Zwols Biografisch Woordenboek. Een draagbaar mausoleum (Hilversum 2005).
 • Overijsselse Historische Bijdragen, 120, 183-184.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2005). Prima Divisio. Het verdelingsverdrag tussen de graven Walram en Otto van Nassau uit 1255. De Nederlandsche Leeuw, 122, 321-329.
 • Gevers, A.J. (2005). Heraldiek: verzameling voordrachten uitgesproken tijdens de Heraldische Dag 2004.24 [24. Congres Heraldische Dag Zwolle, 3 april 2004. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum van de afdeling Heraldiek van de NGV.] Heraldich tijdschrift, 10 1-100.
 • Gevers, A.J. (2005). De gebrandschilderde wapens in de Statenzaal in Zwolle. In: A.J. Gevers, H.P. de Vries, A.J. Mensema (Reds?) Heraldiek: Verzameling voordrachten uitgesproken tijdens de Heraldische Dag 2004. (pp. 17-28) [Weesp]: [z.n.].
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2006). Havezaten. In J.A. van Alsté. Uit de Historie van Hof van Twente. (pp. 64-77) Hengelo: Elbertinck/Stichting Historisch Centrum Hof van Twente.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2006). De verlening van adeldom en wapens aan verschillende leden van de familie Gevers. De Nederlandsehe Leeuw, 123, 161-196.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2006). De Vrijmetselaarsalmanak. In H. de Beer, C. Hogenstijn & D. Webbink (Reds.) Aan weerszijden van de IJssel.25 [25. Liber amicorum aangeboden aan Henk Nalis ter gelegenheid van zijn afscheid als archivaris van de gemeente Deventer.] (pp. 122-131) Deventer: Stadsarchief en Atheneumbibliotheek.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2006). Centrum en periferie. Broederlijke liefde in het hoogtij der Verlichting. In A.W.F.M. van de Sande & M.J.M. de Haan (Eindred.), 250 jaar Orde van Vrijmetselaren. I. Vrijmetselaren: 250 jaar en meer. II. Vrijmetselarij: vandaag en morgen.26 [26. Tweedelige uitgave in cassette t.g.v. het 250-jarig bestaan in 2006 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden. Oplage 8000 exemplaren.] (pp. 83-152.) Den Haag: Stichting De Vrije Metselaar.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (Reds.) (2007). Mensen van adel: Beelden, manifestaties, representaties.27 [27. Adelsgeschiedenis, 4. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van Albert Mensema als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle 14 september 2007.] Hilversum: Verloren.
 • Gevers, A.J. (2007). Gramsbergen, het laatste vestingstadje op de weg naar Drenthe. Overijselse Historische Bijdragen, 122, 82-85.
 • Gevers, A.J. (2007). Ommen, een strategisch gelegen plaatsje langs de Vecht. Overijselse Historische Bijdragen, 122, 122-125.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2008). Huis Archem. Villae reconditae.28 [28. Reeks: Droomhuizen. Uitgegeven in samenwerking met de Stichting “Nederlandse Buitenplaatsen en Historische Landschappen.] [Amersfoort]: Stichting Nederlandse Buitenplaatsen en Historische Landschappen.
 • Gevers, A.J. (2008). Het juweel van prins Frederik. Thoth, 59 (2-3), 183-185.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2008). Villae reconditae: Huis Archem. Alphen aan den Rijn: Stichting Nederlandse Buitenplaatsen en Historische Landschappen/ Canaletto-Repro-Holland.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2009). 23/65. Het was een voorteken…’. In J. de Bruijn, M. van der Laan, P. van der Ploeg & H. van de Wal (ed.) De 65 van Wim. (pp. 32-33) Zwolle: Waanders Drukkers.
 • Gevers, A.J. (2009). De ambtsketen van de burgemeester. Kamper Almanak, 2009, 115-128.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2009). Van Ittersum. Kroniek van een Overijssels adellijk geslacht. 29 [29. Werken van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 48; Adelsgeschiedenis, 6. 2e druk, 2010.] Zwolle: Waanders.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2009). Van Ittersum. Genealogie van een Overijssels adellijk geslacht. Zwolle: Stichting Baron van Ittersum Fonds.
 • Gevers, A.J. (2009). De archieven van de familie Van Ittersum. Zwolle: Stichting Baron van Ittersum Fonds
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2010). Voorwoord. In P.P. Hattinga Verschure. Een wereld van verschil: Een tekenreis door Nederland in het spoor van Andries Schoemaker, Cornelis Pronk en Abraham de Haen. (pp. 5-6) Alphen aan den Rijn: Canaletto-Repro-Holland.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2012). Voorouderbewijs in Overijssel. In Alma, R.H. Gietman, C.A.M. & Gevers, A.J. (Reds.). Adel en heraldiek in de Nederlanden: Adellijke identiteit en representatie.30 [30. Opstellen aangeboden ter gelegenheid van het afscheid van jhr. Arnold Gevers als archivaris bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle op 2 november 2012. Adelsgeschiedenis, 10. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 18.] (pp. 15-50) Hilversum: Verloren.
 • Gevers, A.J. & Mensema, A.J. (2012). Landgoed Huis De Colckhof Laag Zuthem. Laag Zuthem: Stichting De Colckhof.
 • Hul, R.M. van ’t (juni, 2022). Bibliografie van Jhr. Arnoldus Johannes (Arnold) Gevers.
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.