Hoff, Mr. Bert van ’t (1900-1979)

Mr. Bert van ’t Hoff (Rotterdam, 28 mei 1900 – Hardenberg, 22 mei 1979).

Studie: gymnasium Zutphen (), studeerde rechten Universiteit van Amsterdam (1918-1924), hoger archiefambtenaar Algemeen Rijksarchief (1927- juni 1928).

Werk: Assurantieadviseur Assurantiemaatschappij ‘De Nederlanden van 1845’ Den Haag (1924-1926), bibliothecaris Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer (1929-?), gemeentearchivaris Deventer (1 januari 1930-?), conservator stadshistorisch museum De Waag Deventer (september 1939-?), Rijksarchivaris Algemeen Rijksarchief ’s-Gravenhage (1 januari 1946 – mei 1965).

Familie: Zoon van Lambertus van ’t Hoff (1864-1908), arts, en Albertina Wesselina Hennij (1866-1946). Gehuwd op 15 oktober 1929 te ’s-Gravenhage met Derkdina (Dieta) Harmsen (Sjoewalowo/St. Petersburg (Rusland), 18 juni 1896 – Hardenberg, 11 juli 1979), dochter van Hermannes Harmsen, koopman (1850-1908) en Nannette Johanna Moorrees (1963-1925).
 

 • Op 21 april 1964 benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.


Mr. Bert van ’t Hoff.
Foto uit 1929. Met dank aan Mw. Tineke van ’t Hoff

Over Mr. Bert van ’t Hoff:

 • Fox, J. (1979). In memoriam Mr. B. van ’t Hoff 1900-1979. Ned. Archievenblad, 83, 273-278.
 • Koeman, C. (1979). Bij het overlijden van mr. B. van ’t Hoff. Kartografisch Tijdschrift, 5 (3), 4-5.
 • Fox, J. (1980). Publicaties van mr. B. van ’t Hoff (1900-1979). Ned. Archievenblad, 84, 532-544.
 • Tex, J. den (1981). Bert van ’t Hoff Rotterdam 28 mei 1900 – Hardenberg 22 mei 1979. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980 (pp. 33-41). Leiden: E.J. Brill.
 • Woelderink, B. (1985). Hoff, Bert van ’t (1900-1979). In Biografisch Woordenboek van Nederland, 2(pp. ?). Amsterdam: Elsevier.
 • Gevers, A.J. (2008). Bert van ’t Hoff, archivaris. Overijs. Hist. Bijdr.1 [1. De bundels gebundeld: 150 jaar geschiedschrijving in Overijssel.], 123.

Mr. Bert van ’t Hoff.
Foto genomen 29 augustus bij kasteel Chambord (Fr.) op een reisje naar het achiefcongres in Parijs (23-25 augustus 1950).
Met dank aan Mw. Tineke van ’t Hoff

Werken 2 [2. Alleen werken die betrekking hebben op de geschiedenis van Overijssel.] van Mr. Bert van ’t Hoff:

 • Hoff, B. van ’t. (1929/30). Mr. J. Acquoy en het Deventer Archief. Nederlandsch Archievenblad, 37 (?), 105-107.
 • Hoff, B. van ’t. (1931). Deventer als Hanzestad. In H.W. Lordens (Red.?). Deventer in 1931: haar Nijverheid: Departement Deventer van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. (pp. 16-22.) Deventer: De IJssel.
 • Hoff, B. van ’t. (1934). Een overeenkomst van maatschap van Deventer bergevaarders in 1489. Versl. en Mededel. VORG, 50, 60-64.
 • Hoff, B. van ’t. (1933/34). Uit de geschiedenis van het Deventer archief. Nederlandsch Archievenblad, 41 (?), 237-254.
 • Hoff, B. van ’t. (1934/35). In memoriam J. Acquoy. Nederlandsch Archievenblad, 42 (?), 31-32.
 • Hoff, B. van ’t. (1934/35). Uit de geschiedenis van het Deventer archief. Nederlandsch Archievenblad, 42 (?), 49-59.
 • Hoff, B. van ’t. (1935). Reproducties van oude plattegronden van Jacobus van Deventer, ca. 1500-1575. Techn. Gemeentebl. Bouwstoffen, 21, 78-80.
 • Hoff, B. van ’t. & Lugard, G.J. (1935). Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving. Deventer: Deventer Boek- en steendrukkerij
 • Hoff, B. van ’t. (1935/36). Een charter van 1560 als waardevol bewijsstuk in 1936.3 [3. Stichtingsbrief Burgerweeshuis te Deventer.] Nederlandsch Archievenblad, 43 (?), 167-170.
 • Hoff, B. van ’t. (1937). De levensloop van Jacobus Revius als geschiedschrijver van Deventer en Overijsel. Versl. en Mededel. VORG, 53, 1-38.
 • Hoff, B. van ’t. (1939). Deventer als historische stad. In Overijssel: Handel, nijverheid, landbouw enz. (pp. 123-130). Amsterdam: Algemeen Publiciteitskantoor Amsterdam.
 • Hoff, B. van ’t. (1939). De Athenaeum-Bibliotheek te Deventer. In Overijssel: Handel, nijverheid, landbouw enz. (pp. 131-132). Amsterdam: Algemeen Publiciteitskantoor Amsterdam.
 • Hoff, B. van ’t. (1939). Kroniek der stad Deventer. ’s-Gravenhage: Stichting “de Archivaris”.
 • Hoff, B. van ’t. (1939). A Chronicle of Deventer. The Hague: The Archivist Press.
 • Hoff, B. van ’t. (1939). De Nederlandse gewestelijke kaarten en stedeplattegronden vervaardigd door Jacobus van Deventer. Nederlandsch Archievenblad, 47 (1), 19-32.
 • Hoff, B. van ’t., Lindeboom, Prof. Dr. J., Post, Prof. Dr. R.R. & Brandsma, T. (1940). Geert Groote’s geboortedag herdacht 16 october 1940.4 [4. Uitg. door het Comité voor de herdenking van Geert Groote`s geboortedag.] Deventer: Kluwer.
 • Hoff, B. van ’t. (1941). Plannen voor opgravingen te Deventer. Versl. en Mededel. VORG, 57, XVI-XXI.
 • Hoff, B. van ’t. (1945). Deventer: Een verzameling penteekeningen, uitgegeven
  t.g.v. de bevrijding 10 april 1945.
  5 [5. Betreft 28 tekeningen van C.F.H. Dumont uit de jaren 1930-’31.] Deventer: Boekhandel P. de Lange
 • Hoff, B. van ’t. (1945). De wederopbouw van Deventer.6 [6. nota van de Deventer monumenten-commissie over den wederopbouw van de stad, vastgesteld in haar vergadering van 26 maart en van 1 mei 1945. Mr. B. van ’t Hoff was voorzitter van deze commissie.] Deventer: Boek- en Steendrukkerij “De IJssel”.
 • Formsma, W.J. & Hoff, B. van ’t. (1947). Repertorium van inventarissen van Nederlandse archieven.7 [7. Voor Overijssel m.n. pag. 65-70, Nr. 702-767. 2e druk. herz. en bijgew. door J. Meinema.] Groningen: Erven B. van der Kamp.
 • Hoff, B. van ’t. (1952-54). Een onbekende afbeelding van de Deventer uit het midden van de zestiende eeuw. Het Boek, 31, 1-9.
 • Hoff, B. van ’t. (1953). Jacob van Deventer, keizerlijk-koninklijk geograaf. ’s-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
 • Hoff, B. van ’t. (1957). De oude afbeeldingen van Deventer, gezien van de overzijde van de IJssel. Versl. en Mededel. VORG, 72, 63-76.
 • Hoff, B. van ’t. (1961) Claes Jansz. Visscher’s stadsgezicht van Deventer.8 [8. Hiervan zijn 4 drukken verschenen, de litteratuuropgave is bijgewerkt t/m 1971.] Deventer: Kluwer.
 • Hoff, B. van ’t. (1962). The oldest maps of The Netherlands: Dutch map fragments of about 1524. Imago Mundi, 16, 29-32.
 • Hoff, B. van ’t. (1964). De oudste kaart van Overijssel. Versl. en Mededel. VORG, 79, 1-9.

_______

 • Hul, R.M. van ’t. (sept, 2021). Bibliografie van Mr. Bert van ’t Hoff (Rotterdam, 28 mei 1900 – Hardenberg, 22 mei 1979)
Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.