Trompetter, Cor

Dr. Cor Trompetter (1956), studeerde filosofie en geschiedenis Rijsuniversiteit Groningen (1978-1988), studeerde geschiedenis University of Kansas (1988-1994), historicus, wethouder gemeente Weststellingwerf (2006-2018), eindredacteur Textielhistorische Bijdragen (1999-2006).

 • Trompetter, C. (2019). Op zoek naar nuttige kennis tot heil van het algemeen: De bijdragen van de Twentse artsen Albertus Loessinck Meyer (Oldenzaal), Bernardus Immink (Enschede) en Johann Wolfgang Heppe (Almelo) aan de Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit in de Vereenigde Nederlanden’ Overijsselse Historische Bijdragen 134, 181-219.
 • Trompetter, C. (2014).‘Trouwen in Twente: huwelijken en demografische patronen in Almelo, Oldenzaal en Ootmarsum 1641-1794’ Overijsselse Historische Bijdragen 129, 91-124.
 • Trompetter, C. (2014). Bevolkingsontwikkeling in Twente: een derde fase van geschiedschrijving. t Inschrien, 46 (1), 16-19.
 • Trompetter, C. (2011). Tellen helpt’ De ontwikkeling van de getalsmatige verhoudingen tussen katholieken en gereformeerden in Twente 1650-1811’. Overijsselse Historische Bijdragen 126, 29-52.
 • Trompetter, C. (2011). Almelo: het voormalig stadhuis aan het Waagplein. Symbool van een trotse burgerij. In W. Coster & J. ten Hove (Reds.) Plaatsen van Herinnering. Overijssel (pp. 19-28), Amsterdam/Zwolle: Bert Bakker/Historisch centrum Overijssel.
 • Trompetter, C. (2009). Almelose migranten in Amsterdam 1686-1715. Overijsselse Historische Bijdragen 124, 103-116.
 • Trompetter, C. (2008). [Recensie van het boek, Heren van de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980, van Bastiaan Willink.] Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 123, 1-2.
 • Trompetter, C. (2007). Heerlijk bewustzijn bij Zeger en Adolf Hendrik van Rechteren. In A. Gevers et al. (red.) Mensen van Adel. Beelden, manifestaties, representaties. (pp. 139-146). Hilversum: Verloren.
 • Trompetter, C. (2004). [Recensie van het boek, Het dagboek van richter Hendrik Jan Bos. van F.J.M. Agterbosch (Red.).] Overijsselse Historische Bijdragen, 119 174-175.
 • Trompetter, C. (2003). Het platteland van Overijssel in de periode 1750-1850. Overijsselse Historische Bijdragen, 118, 121-142.
 • Trompetter, C. (2003). [Recensie van het boek, Uijt den ash kol der vergetelheid. Geschiedenis van de stad Hasselt 1252-2002. van J. Mooijweer & W. Coster.] Overijsselse Historische Bijdragen, 118 196-197.
 • Trompetter, C. (2003). [Recensie van het boek, Een eigen patroon. Geschiedenis van een joodse familie en haar bedrijven, ca. 1800-1964. van F. de Haan.] NEHA-Bulletin, 17, (2) 48-49.
 • Trompetter, C. (2003). [Recensie van het boek, De Twentse Beweging. Strijd voor Moderspraoke en Eigenheid. van F.G.W. Löwik.] Overijsselse Historische Bijdragen, 118, 197-198.
 • Trompetter, C. (2002). De eerste schreden. De politieke activiteiten van Twentse textielondernemers in de Patriottentijd.1 [1. Dit artikel is geschreven in het kader van het project ‘Negotie en Nering’ van het N.W. Posthumus Instituut. Op een eerdere versie werd commentaar geleverd door Prof. Dr. M. Prak.
  Hiervoor mijn dank. De inhoud van dit artikel is natuurlijk geheel voor mijn verantwoording. Het is eerder gepubliceerd in Clé Lesger en Leo Noordegraaf (red.), Ondernemers en Bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd (Amsterdam 1999).]
  Overijsselse Historische Bijdragen, 117, 103-122.
 • Trompetter, C. (2001). Over ‘De Joden in Overijssel van Hunne Vestiging tot 1814’. Overijsselse Historische Bijdragen, 116. 103-120.
 • Trompetter, C. (2001). Naar een nieuwe ‘Geschiedenis van Overijssel’. Overijsselse Historische Bijdragen, 116 143-151.
 • Trompetter, C. (2001). [Recensie van het boek, De Ridderschap in Overijssel – Le métier du Noble. van A.J. Mensema et al.] Overijsselse Historische Bijdragen, 116 153-154.
 • Trompetter, C. (2001). [Recensie van het boek, Zorg voor de kost. Armenzorg, Arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700. van H. van Wijngaarden.] Overijsselse Historische Bijdragen 116 154-155.
 • Trompetter, C. & Nijhuis, G. (2001). De bron: Het verfboek van J.H. Nieuwenhuis te Oldenzaal (omstreeks 1800). Textielhistorische Bijdragen, 41, 103-26.
 • Trompetter, C. & Zanden, J.L. van (Reds.). (2001). Over de geschiedenis van het platteland in Overijssel (1500-1800) 2 [2. Inleiding (pp. 7-14) samen met J.L. van der Zanden en Geld genoeg. Ondernemersgedrag in de Twentse textielnijverheid in de achttiende en vroege negentiende eeuw’ (pp. 93-112.)]. (Publicaties van de IJsselacademie nr. 138). Kampen: Stichting IJsselacademie 3 [3. Uitg. in samenw. met het Van Deinse Instituut.].
 • Trompetter, C. & Nijhuis, G. (1999). De bedrijfsvoering van de Oldenzaalse bombazijnfabrikant J.H. Nieuwenhuis & Zoon 1799-1812’, Textielhistorische Bijdragen, 39, 83-112.
 • Trompetter, C. (1999). [Recensie van het boek, The New Draperies in the Low Countries and England, 1300-1800. van N.B. Harte.] Business History, 41 (1), 131-?.
 • Trompetter, C. (1999). ‘De eerste schreden. De politieke activiteiten van Twentse textielondernemers in de patriottentijd. In Clé Lesger en Leo Noordegraaf (Reds.), Ondernemers en Bestuurders. Economie en politiek in de Noordelijke Nederlanden in de late Middeleeuwen en vroegmoderne tijd. {pp. 525-546) Amsterdam: NEHA.
 • Trompetter, C. (1998).‘De linnennijverheid in zuid-oost Twente in 1674. Textielhistorische Bijdragen, 38, 31-49.
 • Trompetter, C. (1998). Joods ondernemerschap als migrantenondernemerschap. In Jan Rath en Robert Kloosterman (Reds.) Rijp en Groen. Het zelfstandig ondernemerschap van immigranten in Nederland. (pp. 25-38) Amsterdam: Het Spinhuis.
 • Trompetter, C. (1998). De dynamiek van de Twentse landbouw in de periode 1600-1832. Overijsselse Historische Bijdragen, 133, 48-65.
 • Trompetter, C. (1997). Agriculture, Proto-Industry and Mennonite Entrepreneurship. A history of the textile industries in Twente 1600-1815. (Dissertatie Universiteit of Kansas, Kansas) Amsterdam: NEHA.
 • Trompetter, C. (1997). Burgers en boeren. Geld en grond. De betekenis van burgerlijk kapitaal voor veranderende eigendomsverhoudingen in Twente. Neha-jaarboek, 60, 7-35.
 • Trompetter, C. (1996). Joodse migranten in Twente in de achttiende en vroege negentiende eeuw. In Marjolein ’t Hart, Jan Lucassen en Henk Schmal (Reds.), Nieuwe Nederlanders- Vestiging van migranten door de eeuwen heen. (pp. 55-68) Amsterdam: Stichting Beheer IISG.
 • Trompetter, C. (1996). Neue Erkentnisse über den Textilhandel im 17. Und 18. Jahrhundert’. In Westmünsterland. Jahrbuch des Kreises Borken (95-100) Ahaus: Lensing Druck.
 • Trompetter, C. (1995). Migratie van Twente naar Amsterdam in de zeventiende en achttiende eeuw. Tijdschrift voor Sociale Geschiedenis, 21, 145-165.
 • Trompetter, C. & Jansen, M. (1995). Hoezo Achterlijk? Een studie naar de situatie in de vroeg negentiende eeuwse Twentse textielnijverheid. Textielhistorische Bijdragen, 35, 101-119.
 • Trompetter, C. (1994).‘Joods ondernemerschap in de negentiende eeuw – de mogelijkheden en onmogelijkheden van theorievorming. In H. Berg, Th. Wijsenbeek & E.J. Fischer (Reds.) Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940. (pp. 48-59) Amsterdam: Joods Historisch Museum/NEHA.
 • Trompetter, C. (1993). Ontmoedigend overheidsbeleid als stimulans voor ondernemerschap: De tariefherziening van 1725 en het ontstaan van de bombazijnnijverheid in Twente. Textielhistorische Bijdragen, 33, 43-54.
 • Trompetter, C. (1992). Bevolkingsontwikkeling, Textielnijverheid en Armoede: Een nieuwe visie op de demografische geschiedenis van Twente (1675-1795) Economisch- en Sociaal Historisch Jaarboek, 55, 159-188.

 
– Hul, R.M. van ’t (april, 2021). Bibliografie Cor Trompetter

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.