Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1851. Zestiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1850.

Overijsselsche Almanak voor Oudheid en Letteren. 1851. Zestiende Jaargang. Deventer, J. de Lange. 1850.

INHOUD

Zons- en Maansverduisteringen.
Jaartellingen en Feestdagen.
Kalender.
Genealogie van het Koninklijke Huis.

Rapport van den archivarius van Overijssel, Mr. J. van Doorninck, over de Munstersche archieven.
Aanteekeningen van algemeenen aard.
Landsheerlijke leenregisters. Aanteekeningen ten aanzien van adelijke familien, eertijds in Overijssel gezeten, of aan adellijke Overijsselsche geslachten vermaagschapt.
Uittrekselen ten aanzien der vrouwen, kinderen en naaste bloedverwanten van eenige Overijsselsche adellijke familien.
Dito uittrekselen, omtrent adellijke personen, in een naauw verband staande tot gelijktijdige en latere personen van aanzien in Overijssel.
Oude munten, door J.M. v. R.
Heel- en geneeskundige verordeningen van vroegeren tijd.
Philipsdaalder, te Hasselt geslagen, door J.M. v. R.
Willem van Zwolle, door G.A. IJssel de Schepper.
Brief van den Stadhouder Hierges. 1577.
Maagdenklooster te Hasselt, door F.A. Ebbinge Wubben.
Deventer jaarmarkten.
Bijdrage tot de uitwendige geschiedenis der republiek, met bijzondere toepassing op deze provincie, sedert September 1787 tot februarij 1795. Met bijlagen, door J. van Doorninck.
Jan Pietersz. Swelinck.
Munt te Hasselt, door J.
Uit eene lezing, door T.W. van Marle.
Onuitgegeven dichtstukje van J.C. Pruimers.

Category(s): Overijssel
Tags: ,

Comments are closed.