Jans, Jan (1893-1963)

Jan Jans (Almelo, 1 oktober 1893 – Almelo, 21 februari 1963.), architekt, tekenaar, zn van Johan Wilhelm Jans en Gerharda Koedijk. Gehuwd met Irma Paulina Cammaert (1906-1989)

Over Jan Jans:
 
– Wielen, H.G.W. van der (1967). ‘Ten geleide’. In Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland, (pp. ?). Enschede:.
– Buter, A. (1967). ‘Voorbericht’ In Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland, (pp. ?). Enschede:.
– Buter, A. (1991). Jan Jans, lastpost en profeet’, In Dorpen in Oost-Nederland (pp. 3-11) Enschede.
– (1991). Landelijke bouwkunst nu. Stad en Land, 7 (3), 74-80.
– Löwik, F.G.H. (2000). Jan Jans: leven en werk. Enschede: Van Deinse Instituut.
– Löwik, F.G.H. (2013). Jan Jans: leven en werk. (2e druk?) Almelo: Jan Jans Stichting.
– Jan Jansstichting (z.d.). De werken van Jan Jans. Zijn nalatenschap 1 [1. Over Jan Jans, zijn leven, zijn werk en de stichting die zijn tekeningen van de landelijke bouwkunst beheert.] Geraadpleegd op 17 december 2018, van http://www.janjansstichting.nl/
 
Werken van Jan Jans:
 
– Jans, J. (1926). Plastische verzen.
– Jans, J. (1931). Landelijke Bouwkunst in Overijssel. In. Mr. G.A.J. van Engelen van der Veen, Mr. G.J. ter Kuile & R. Schuiling (Reds.), Overijssel (pp. 238-254). Deventer: Kluwer.
– Jans, J. (1931). Oude landelijke bouwkunst in Oost-Overijssel en nieuwe problemen. Elseviers Maandschrift, 43, 383-392.
– Jans, J. (1934). De plattelandswoning 2 [2. Bibliotheek voor de huisvrouw op het platteland; no. 3] Zwolle: Tjeenk Willink.
– Jans, J. (1934). Bouwkunst en Cultuur 3 [3. Kleine cultuurbibliotheek] Amsterdam: Arbeiderspers.
– Herder, J.H. de, Jans, J. & Knuttel, W.P.C. [1935]. Overijssel, hoe het bouwt, dikwijls goed, dikwijls fout 4 [4. Uitgave van het Oversticht] Deventer: Kluwer.
– Veth, A.C., Tillema, J.A.C. & Jans, J. [1936]. De ontluistering van ons land. Den Haag: Van Stockum.
– Dingeldein, W.H. & Jans, Jan (1937). HET LOS HOES „GROOT BAVEL” bij het Rijksmuseum Twenthe, Enschede. [z.p.: z.u.].
– Jans, J. (1938). Volkscultuur en bouwkunst Amsterdam.
– Jans, J. (1961). Bouwkunst en cultuur in Twente. Neerlands volksleven,5 [5. Tijdschrift van het Nederlands Volkskundig Genootschap, tevens mededelingenblad van de Federatie van Folkloristische Groepen in Nederland en van de Nederlandse Afdeling van het International Folk Music Council] 12, 148-152.
– Jans, J. & Buter, A. (1967). Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland 6 [6. Jan Jansstichting, documentatiecentrum voor Oostnederlandse bouwkunst, 1] Enschede: Van der Loeff.
– Jans, J. & Bartelink, G.J.M. (1967). Twents volksleven: liederen en dansen. Nederlands Volksleven, 17 (3), ?.
– Jans, J., Klaassen, H. & Jans, E. (1973). Boer’nwiesheid en boer’n-sprekwiezen (2e sterk vermeerderde druk). Enschede: Witkam.
– Jans, J. & Jans, E. (1974). Gevel- en stiepeltekens in Oost-Nederland 7 [7. Jan Jansstichting, documentatiecentrum voor Oostnederlandse bouwkunst, 2] Enschede: Van der Loeff.
– Jans, J. (1977) Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland (5e druk). Enschede: Van der Loeff.
– Jans, J. & Jans, E. (1977). Gevel- en stiepeltekens in Oost-Nederland (3e druk). Enschede: Van der Loeff.
– Jans, J. & Bartelink, G.J.M. (1978). Twents volksleven: liederen en dansen (2e druk). Enschede: Witkam.
– Jans, J. & Jans, E. (1980). Langs oude Drentse boerderijen Assen: Van Gorcum.
– Jans, J. & Jans, E. (1980). Langs oude Twentse boerderijen Enschede: Witkam.
– Jans, J. & Buter, A. (1991). Dorpen in Oost-Nederland Enschede: Van der Loeff Drukkers.
– Jans, J., Klaassen, H. & Jans, E. (1991). Boer’nwiesheid en boer’n-sprekwiezen (9e druk). Oldenzaal: Twents-Gelderse Uitgeverij de Bruyn.
– Jans, J., Jans, E. & Kolks, Z.G.M. (2000). De kerken van Jan Jans: periode 1950-1963 8 [8. Uitgegeven onder auspicieën van de Historische Kring “Stad en Ambt Almelo”] Enschede: Febodruk.
– Jans, J. & Jans, E. (2000). Langs oude Twentse boerderijen (2e druk?) Oldenzaal: Twents-Gelderse Uitgeverij De Bruijn.
– Jans, J., Klaassen, H. & Jans, E. (2003). Boer’nwiesheid en boer’n-sprekwiezen (11e druk). Oldenzaal: Twents-Gelderse Uitgeverij de Bruyn.
– Jans, J. & Buter, A. (2005). Landelijke bouwkunst in Oost-Nederland (Heruitgave) Almelo: Jan Jans Stichting.
– Jans, J. & Hagens, H. (2007). Water- en windmolens in Oost-Nederland Almelo: Jan Jans Stichting.

 
– Hul, R.M. van ’t. (december, 2018) Bibliografie van Jan Jans (Almelo, 1 oktober 1893 – Almelo, 21 februari 1963.)

Category(s): Auteurs

Comments are closed.