Lijst van archivalia

|pag. 87|

Lijst van archivalia

Gemeentearchief Kampen

Oud archief van de gemeente Kampen
– Inventaris nr. 7 folio 116, verordening 1405, collectorium fo. 96.

Nieuw archief van de gemeente Kampen
– 1159-1246, bevolkingsregister 1860-1909
– Akten van overlijden 1811-1893

De archieven der gasthuizen
IV St.Geertruids-en Catharina Gasthuis
Stukken betreffende bijzondere onderwerpen:
– inv.nr.218-220, legger van eigendommen en huizen 1692-1843
272, Stukken betreffende de opname van kostkopers en kostgevers
275, Register van kostkopers, 1788-1828
276, Register van kostgevers, aangelegd in 1837
277, Register van proveniers, aanglegd in 1837
VI Verenigde Gasthuizen
– Inv. nr. A1 en A2, Register van notulen van het college van regenten der Verenigde Gasthuizen 1892-1896. Daarin opgenomen uittreksel van besluiten, genomen door het college van regenten, 1882-1891
C1-C5, Correspondentiereeks van stukken, ontvangen bij het college van regenten, 1845-1896
D1 en D2, Register van stukken, uitgegaan van het college van regenten der Verenigde Gasthuizen, 1881-1898
N1-N7, Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1844-1901
O1-O8, Kasboeken van ontvangsten en uitgaven 1844-1902
EE1, Register van kostkopers, aangelegd circa 1875
FF1, Register van werkvrije kostgevers, aangelegd circa 1875
GG1, Register van kostgevers, aangelegd circa 1875
HH1, Register, waarin opgenomen al de personen die de Verenigde gasthuizen bewonen, zowel personeel als kostkopers en kostgevers, aangelegd circa 1885.

|pag. 88|

JJ1, Register van kostkopers, kostgevers werkvrij en kostgevers, aangelegd circa 1890
KK1, Register van personen, welke wensen opgenomen te worden in de Verenigde Gasthuizen, z.d.

Particuliere verzameling krante-artikelen

-Artikel over nieuwe gasthuis, in Kamper Courant, 2-10-1898

Category(s): Kampen
Tags: ,

Comments are closed.