Het studentencorps “Fides Quaerit Intellectum”

Het studentencorps van de studenten aan de Theologische Hogeschool te Kampen “FIDES QUAERIT INTTELECTUM”

Student Maarten Noordtzij stimuleerde in 1863 de oprichting van het studentencorps. De exacte oprichtingsdatum is onbekend. Vanaf 13 februari 1873 luidde de naam van het corps “FIDES QUAERIT INTTELECTUM”, hetgeen betekent: Geloof zoekt te verstaan.

Almanak van F.Q.I. verscheen van 1885 tot 1968. In de jaren 1886-1892, 1917, 1944-1946, 1956, 1958, 1961 en 1962 verscheen geen almanak.

Let op deze pagina is nog in opbouw. De onderstaande almanakken worden gescand. Alleen de link naar 1885 werkt.

Almanak 1885

Almanak 1893

Almanak 1894

Almanak 1895

Almanak 1896

Almanak 1897

Almanak 1898

Almanak 1899

Almanak 1901

Almanak 1902

Almanak 1903

Almanak 1904

Almanak 1905

Almanak 1906

Almanak 1907

Almanak 1908

Almanak 1909

Category(s): Geen categorie

Comments are closed.