Tag Archives: tractementen

Uit Overijssel’s Verleden. IX. (vervolg) Tractementen

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IX. (vervolg) Tractementen.      Op even uitvoerige wijze zouden het tractement en de emolumenten kunnen opgegeven worden van andere Rentmeesters, doch uit vrees den lezer met zooveel cijfers te vervelen, bepaal ik mij tot de opgave, dat hun … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged

Uit Overijssel’s Verleden. IX. Tractementen

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. IX. Tractementen.      Er is een tijd geweest, dat men bijna geen personen vinden kon, die lust hadden Schepen of Raad te worden. Dit verschijnsel heeft zich zoowel te Kampen, te Zwolle en in de kleine steden van … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged