Tag Archives: Remonstranten

§6. De Vriese en Overijsselsche Gemeenten

|pag. 294| §6. De Vriese en Overijsselsche Gemeenten. |pag. 304| KAMPEN.      Overijssel was eene der vier provinciën, waar het geweten der Remonstranten den meesten ingang vond. De Handelingen der gebannen Predikanten te Antwerpen dragen ten opschrift: »Het verhandelde der Kerkedienaren … Lees verder

Posted in Kampen, Overijssel Tagged

De Remonstranten te Kampen.

DE REMONSTRANTEN TE KAMPEN; EEN GESCHIEDKUNDIGE SCHETS, UIT GEDRUKTE EN ONGEDRUKTE BESCHEIDEN, DOOR JURRIAAN MOULIN.

Posted in Kampen Tagged ,

Een en ander omtrent Georgius Konerding

|pag. 193| EEN EN ANDER OMTRENT GEORGIUS KONERDING, Eene bijdrage toi de geschiedenis der Remonstranten te Kampen.      Gelijk bekend is vond in de provincie Overijssel het Remonstrantisme bij zijn opkomst hier te lande vrij veel ingang. Vooral in Kampen was … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,