Tag Archives: Reijner Bogerman van Dockum

Een en ander omtrent Reijner Bogerman van Dockum

EEN EN ANDER OMTRENT REIJNER BOGERMAN VAN DOCKUM. _______      Het ambt van secretaris eener stad was in vroegere eeuwen tot in de 16e, in ons vaderland eene zeer gewichtige betrekking, niet alleen immers, was hun werkkring om de notulen der … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,