Tag Archives: pest

De pest te Kampen in 1636

DE PEST TE KAMPEN IN 1636 DOOR EEN OOGGETUIGE. _________      In aansluiting׳ aan hetgeen Mr. Nanninga Uitterdijk in de voorafgaande bijdrage mededeelt omtrent de pest in Kampen, verdient wat een ooggetuige over het woeden dier ziekte in 1636 aan zijn … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Een en ander over de pest te Kampen in vroeger eeuwen

|pag. 8| EEN EN ANDER OVER DE PEST TE KAMPEN IN VROEGER EEUWEN. _____      Door de kruistochten waren de Europeesche volken in het algemeen, en door het handelsverkeer de volken van het zuiden van Europa meer bijzonder, met Syrië en … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,