Tag Archives: Overijsselsche Gedenkpenning

Overijsselsche Gedenkpenning

OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNINGEN. _______ (Zie bladz. 93.)      CUPER schrijft in 1699 aan SNABELIÉ, toen Predikant te Bremen, vroeger te Deventer, dat hem vertoond was een gouden penning ter waar de van ƒ 150, dien hij zoude gekocht hebben, indien er een … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , ,

Overijsselsche gedenkpenning

OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNING _______      Dat er in Overijssel, tijdens de 17e, of welligt ook tijdens de 18e eeuw, ter gelegenheid van deze of gene gebeurtenis van geschiedkundig belang, of waardig om aan de vergetelheid te worden onttrokken, gedenkpenningen zijn geslagen, is … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged , , , ,

Overijsselsche Gedenkpenning

[pag. 49] OVERIJSSELSCHE GEDENKPENNING. ______      De Overijsselsche gedenkpenning, waaromtrent iets werd medegedeeld in den almanak des vorigen jaars, pag. 231, was aan mij toevalliger wijze ter hand gekomen te Medemblik, ten einde zoo mogelijk, te ontwaren ter welker gelegenheid die … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,