Tag Archives: onderwijs

Mededeeling over de geschiedenis van het Onderwijs te Kampen

|pag. 28| MEDEDEELING OVER DE GESCHIEDENIS VAN HET ONDERWIJS TE KAMPEN. _________       Wanneer ik het onderneem U eenige oogenblikken bezig te houden met eene korte bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs te Kampen, meer bijzonder tot aan den aanvang … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Gualtherus Sylvanus

GUALTHERUS SYLVANUS, Eene bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs in het begin der XVIIe eeuw. _______ Toen in 1594 het Rectoraat aan de Latijnsche school te Deventer door den dood van JOANNES PISCATORIUS vacant was geworden, wendde zich de … Lees verder

Posted in Deventer Tagged , , ,