Tag Archives: Minderbroeders

Steun aan een kapittel van de Minderbroeders te Kampen

STEUN AAN EEN KAPITTEL VAN DE MINDER-BROEDERS TE KAMPEN DOOR P. DALMATIUS VAN HEEL O.F.M. Frederik van Blankenheim, Bisschop van Utrecht bericht aan de pastoors en rectoren van de stad Kampen, dat hij 40 dagen aflaat verleent aan allen, die … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

De Minderbroeders van Kampen vóór het jaar 1350

DE MINDERBROEDERS VAN KAMPEN VÓÓRHET JAAR 1350DOOR P. BERTILO DE BOER O.F.M. Evenals het verschijnen van de Registers van het Kamper-archief in de tweede helft van de vorige eeuw gerede aanleiding geweest is ter aanvulling van de gegevens over de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Aanteekeningen op Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. Het jaar der stichting van het klooster der Minderbroeders te Kampen.

AANTEEKENINGEN OP Lindeborn’s Historia Episcopatus Daventriensis. _______      De volgende aanteekeningen zijn, voor het meerendeel, ontleend aan het archief van de stad Kampen, dat een rijke schat bergt van charters en bescheiden, waaronder vele voor onze kerkgeschiedenis van groote beteekenis. Ofschoon … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,