Tag Archives: latijnsche school

Instructie voor den Rector der Latijnsche school te Hasselt

INSTRUCTIE VOOR DEN RECTOR DER LATIJNSCHE SCHOOL TE HASSELT.   ,,Zal Jaarlijks voor Tractement van de Stad genieten Een honderd vijftig Car. gulden, sijn anvank nemende op Pauli 1600 zesennegentigh en daarenboven veertien Gulden voor Torf Geld. Sal het Stadshuis … Lees verder

Posted in Hasselt Tagged ,