Tag Archives: Hardenberg

Het erve Roessinck onder Hardenberg

[pag. 288] HET ERVE ROESSINCK ONDER HARDENBERG. ________ Uit eene procesacte zonder dagteekening, doch uit het midden der 16e eeuw in een procedure tusschen zekeren heer Alberda en juffer Susanna Mulert, noteer ik eenige bizonderheden omtrent het erve Roessinck. Volgens … Lees verder

Posted in Hardenberg Tagged ,