Tag Archives: Goor

De bandijk van Goor

DE BANDIJK VAN GOOR. _______      In het zevende deel van Racers Overijsselsche Gedenkstukken vermeldt deze het Recht van den Bandijk van Goor, waarvan zooals hij opmerkt de oorsprong en de aard sedert lang uit het oog zijn verloren.      De naam … Lees verder

Posted in Goor Tagged ,

Stadskernonderzoek te Goor. Op het spoor van een gestichte stad.

STADSKERNONDERZOEK TE GOOR. OP HET SPOOR VAN EEN GESTICHTE STAD A. D. Vertinde Inleiding In overleg en met medewerking van de gemeente Goor voerde de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort (F. van Kregten en A. D. Verlinde) in … Lees verder

Posted in Goor Tagged , ,

De Burgerwapening in Goor

DE BURGERWAPENING IN GOOR.      In aansluiting aan mijn artikel over de Burgerwapening in Ootmarsum in den vorigen bundel volge hieronder een adres van Officieren en gecommitteerden der Schutterij van Goor aan Burgemeesteren en Gemeentslieden dier stad. Duidelijk blijkt hieruit eene … Lees verder

Posted in Goor Tagged ,

Uit Overijssel’s Verleden. III. Stads zilverwerk van Goor.

UIT OVERIJSSELS’ VERLEDEN. III. Stads zilverwerk van Goor.      De oude zilveren bokalen, waaruit de regeringsleden in vroeger eeuwen hun dorst pleegden te lesschen bij de feestelijke maaltijden, welke zij jaarlijks bij het verkiezen van nieuwe burgemeesters of andere merkwaardige gebeurtenissen … Lees verder

Posted in Goor Tagged ,