Tag Archives: gasfabriek

Een gevraagd en ongevraagd advies

Stads Nieuws. ______________________________ Een gevraagd en ongevraagd advies.      In den laatsten tijd is het besluur der oude gasfabriek alhier er voortdurend op uit, om door allerlei bedreigingen, (die zeker gelden voor zoovele afscheidsgroeten) de ingezetenen over te halen om de … Lees verder

Posted in Kampen Tagged

Stedelijke Gasfabriek te Kampen

[1] Aan den Gemeenteraad van Kampen, Een belangrijk lek in den nieuwen grooten gashouder, waarvan het bestaan in den zomer van 1886 bleek en waarvan de herstelling waarschijnlijk aanzienlijke uitgaven zal vorderen, gaf het lid onzer commissie, den heer W. … Lees verder

Tagged , , ,