Tag Archives: Fraternitatis

Aanteekening van Henricus Wolfsen

|pag. 20| AANTEEKENING VAN HENRICUS WOLFSEN, BETREKKELIJK EEN IN 1643 TE ZWOLLE OPGERIGT COLLEGIUM FRATERNITATIS, DOOR ALDAAR AANWEZIGE REGTSGELEERDEN EN COSTUMIERS, MEDEGEDEELD DOOR Mr. J. C. BIJSTERBOS.      Ao 1643 den 4den Martii hebben de E. Heeren Advocaten der Stad Swolle … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,