Tag Archives: Evert Moulin

Negende Hoofdstuk

[pag. 183] NEGENDE HOOFDSTUK. Van het jaar 1393 tot 1423. __________      De verkiezing van een’ nieuwen bisschop veroorzaakte groote oneenigheden onder de nabuurvorsten. Albrecht van Beijeren, graaf van Holland, had Rogier van Bronkhorst, schatbewaarder der kerken van Keulen, aanbevolen; maar … Lees verder

Posted in Kampen Tagged ,

Berigt voor de tweede uitgaaf

BERIGT VOOR DE TWEEDE UITGAAF. _________         Toen Napoleon geheel Europa de wet voorschreef, Nederland met Frankrijk had vereenigd, en de drukpers zoodanig beperkte, dat zelfs de gewone kronijkjes in geene almanakken werden geduld, scheen hij daardoor bij den eenvoudigen burger … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Achtste Hoofdstuk

[pag. 165] ACHTSTE HOOFDSTUK. Van het jaar 1378 tot 1395.      De rooflust van heer Herbern van Put­ten was na de verwoesting van zijn kasteel Puttenstein aanmerkelijk bedaard. Hij hield zich [pag. 164] vervolgens stil en overleed op zijn huis Old-putten … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Zevende Hoofdstuk

[pag. 140] ZEVENDE HOOFDSTUK. Van het jaar 1363 tot 1577. Bisschop Jan van Arkel had gedurende eene tweeëntwintigjarige regering, met het zwaard in de vuist, zijn gezag tegen heerschzuchtige nabuurvorsten en roofzieke binnenlandsche ede­len gehandhaafd. Hij had, in weerwil van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Zesde Hoofdstuk

ZESDE HOOFDSTUK. Van het jaar 1317 tot 1363. Na den dood van Guido van Henegouwen werd Frederik van Zierik tot bisschop van Utrecht verkoren. Hij bevestigde de voorregten, door Guij aan de stad Kampen verleend, waar­bij aan schout en schepenen … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,

Eerste Hoofdstuk

EERSTE HOOFDSTUK.Van Christus geboorte tot het jaar 741. _______       Het gewest, langs de regter zijde en aan de monden van den IJssel gelegen, en thans Over­ijssel genoemd, was in overoude tijden, eene uitgestrekte wildernis. Eenige streken van het­zelve waren met … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , , ,