Tag Archives: De Hagenpoort

Het huizenblok aan de Zuidzijde der voormalige Hagensteeg, thans Hagenkade, te Kampen

|pag. 183| Het huizenblok aan de Zuidzijde der voormalige Hagensteeg, thans Hagenkade, te Kampen. _______      Ondanks het verzet van den Minister van Binnenlandsche Zaken, in weerwil van den strijd hier gevoerd door Kunstgenootschappen, architecten en oudheidkundigen, niettegenstaande de protesten van … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,

De Hagenpoort

DE HAGENPOORT, zijn naam naar een voorstad die daar vroeger buiten de muren lag: de Hagen. Reeds in 1344 komt deze voorstad voor, toen de raad verbood om daar huizen of erven te deelen. In 1387 gelastte de stadsregeering op … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , , ,