Tag Archives: bouwen

Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus

SED FUGIT INTEREA, FUGIT IRREPARABILE TEMPUS maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956 door Thom. J. de Vries ZWOLLE N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged ,