Tag Archives: bevers

Bevers in den IJssel

[pag. 95] BEVERS IN DEN IJSSEL. ________      In de laatste eeuwen is het voorkomen van Bevers in onze vaderlandsche rivieren als een zeer zeldzaam verschijnsel aangemerkt. Wat den Ijssel betreft, daaromtrent meldt MARTINET, in zijnen Katechismus der Natuur D. II. … Lees verder

Posted in Overijssel Tagged ,