Tag Archives: armenweeshuis

Inrichting van het armenweeshuis te Deventer

INRICHTING VAN HET ARMENWEESHUIS TE DEVENTER. _______      Volgens den schrijver van den Tegenwoordigen Staat van Overijssel, werd in 1652 door de gezworene gemeente te Deventer aan den raad dier stad een voorstel gedaan, om een weeshuis op te richten voor … Lees verder

Posted in Deventer Tagged ,

Hoofdstuk III

|pag. 14| Hoofdstuk III HET WEESHUIS DER HERVORMDE GEMEENTE IN DE PERIODE 1834-1854. III.1. Het karakter van het Weeshuis der Hervormde Gemeente.      Er zou bezoek komen in het weeshuis. Alle woonvertrekken waren keurig schoongemaakt en ook de slaapkamers lagen er … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , ,

Hoofdstuk II

|pag. 11| Hoofdstuk II OORSPRONG EN ONTWIKKELING VAN HET WEESHUIS DER HERVORMDE GEMEENTE TE ZWOLLE. “Verarmde burger; leg uw hoofd gerust vrij neer, Uw ouderlooze wees vind hier zijn ouders weer”.)      Voor vele ingezetenen van de stad Zwolle waren deze … Lees verder

Posted in Zwolle Tagged , , ,

Stichting van het Hervormd Armen Weeshuis

Rapport der Commissie uit den Gemeenteraad van Kampen, tot onderzoek naar de stichting van het Hervormd Armen Weeshuis aldaar. Aan de Raad der Gemeente Kampen   De Commissie, in uwe vergadering benoemd, om te onderzoeken of het Hervormd Armen-weeshuis in … Lees verder

Posted in Kampen Tagged , ,