Tag Archives: 1745-1750

Hoofdstuk IV. De gebeurtenissen

     Hoofdstuk IV. De gebeurtenissen.      IV. 1 Het kerkelijk conflict.           Zoals reeds in de inleiding is opgemerkt is de stad Steenwijk vooral in 1747 en in de daaropvolgende jaren door inwendige twisten en beroerten geteisterd. De oorzaak was de verkiezing van … Lees verder

Tagged

Hoofdstuk III. De voorgeschiedenis

     Hoofdstuk III. De voorgeschiedenis      III. 1 Historische schets van Steenwijk           Steenwijk, een oude vestingstad, is gelegen tussen het merengebied van Noordwest-Overijssel en het bos- en heidelandschap van Zuidwest-Drenthe. Wanneer Steenwijk het stadrecht verwierf is niet met zekerheid bekend. Waarschijnlijk vóór … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged

II. De Republiek der Verenigde Nederlanden in de eerste helft van de achttiende eeuw

Hoofdstuk II De Republiek der Verenigde Nederlanden in de eerste helft van de achttiende eeuw. II. 1 Tweede stadhouderloos tijdperk (1702 – 1747)      Toen stadhouder Willem III in 1702 overleed betekende dit dat vijf van de zeven Verenigde Nederlanden zonder … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged

Kerkelijke en Burgerlijke bewegingen in Steenwijk: 1745-1750

” KERKELYKE EN BURGERLYKE BEWEGINGEN IN STEENWYK : 1745 – 1750 “     Scriptie in het kader van de opleiding Geschiedenis M.O., eerstegraads van de Noordelijke Leergangen, te Zwolle     Scriptiebegeleider: Drs. R.M. Kemperink       H. … Lees verder

Posted in Steenwijk Tagged