usurpatie

usurpatie = wederrechtelijke inbezitneming, onrechtmatig in bezit nemen.

Comments are closed.