geconvoceerd

geconvoceerd = bijeenroeping van de leden voor de vergadering, omzendbrief waarmee alle leden worden opgeroepen de vergadering bij te wonen.

Comments are closed.