peremptoir examen

Het peremptoir examen is in het gereformeerde kerkrecht het examen dat iemand die nog niet eerder predikant is geweest moet afleggen nadat hij het beroep naar een lokale gemeente heeft aangenomen. Het is nodig om toegelaten te worden tot de bevestiging en intrede als predikant in die kerk. Het wordt door de betreffende classis of regionale vergadering afgenomen. Bron: Prof. Dr. M. te Velde

Comments are closed.