colloquium doctum

1. In het gereformeerde kerkrecht wordt de term colloquium doctum gebruikt voor het onderzoek dat een classicale vergadering instelt wanneer een predikant uit een ander kerkverband of uit een buitenlandse kerk toelating vraagt als predikant in de betreffende kerken. Wanneer de uitslag ervan positief is, kan hij in de kerken beroepbaar worden gesteld c.q. als beroepen predikant in een gemeente worden bevestigd. Bron: Prof. Dr. M. te Velde 2. Een colloquium doctum is een Latijnse term voor geleerde samenspraak. In Nederland is een colloquium doctum een mondeling of schriftelijk, aanvullend onderzoek dat een examen vervangt. Dit wordt onder andere gevraagd van personen boven een bepaalde leeftijd (meestal minstens 21 jaar), die toelating tot een universiteit en universitaire examens vragen, zonder dat die personen over de vereiste toelatingsdiploma’s beschikken. Bij gebleken geschiktheid kunnen ze alsnog tot de universiteit worden toegelaten om een studie te volgen. Ze ontvangen dan een toelatingsbeschikking. Het colloquium doctum is alleen geldig voor één specifieke studie aan die universiteit waar het toelatingsonderzoek heeft plaatsgevonden. Wanneer er een aanvulling nodig is kan er ook een colloquium doctum gedaan worden voor één vak. Dit is vaak nodig wanneer iemand in het bezit is van een HBO Propedeuse en door wil doorstromen naar universitair onderwijs. Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Colloquium_doctum

Comments are closed.