oligarchie

oligarchie = Uit het Oudgrieks: ολιγος (oligos) = ‘weinig’ en αρχειν (archein) = ‘heersen’ is de macht in handen van een kleine groep mensen. Deze mensen kunnen te onderscheiden zijn door onder andere hun koningschap, rijkdom, familiebanden, educatie of prestige. In een oligarchie is de autoriteit van de wetten afgeleid van de autoriteit van deze gesloten elite. Het is een van de vijf staatsvormen beschreven door Plato, die de oligarchie identificeert als de ‘slechte’ variant van aristocratie omdat die uitsluitend de bevoordeling van de eigen klasse voor ogen heeft. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligarchie

Comments are closed.