gesuspendeerd

gesuspendeerd = in het ambt schorsen, ophangen; opschorten, schorsen, tijdelijk buiten dienst stellen, uitstellen, verschuiven.

Comments are closed.