kohier

kohier = belastingregister, naamlijst, staat van te innen belastingaanslagen.

Comments are closed.