jus de non evocando

Het Jus de non evocando (Latijn voor “het recht om niet gedagvaard te worden”) is een algemeen rechtsbeginsel dat iemand niet mag worden afgehouden van de rechter die normaal gesproken de jurisdictie heeft. Daarbij kan zowel de absolute als de relatieve competentie van de rechtsautoriteit aan de orde zijn. bron: wiki/Jus_de_non_evocando

Comments are closed.