Joannes Wuestynck

WUESTINCK (Joannes), dominicaan. Hij behoorde tot het dominicanenklooster te Zutphen, was in 1563 prior te Groningen, in 1575 diffinitor op het provinciaal kapittel te Gent, praedicator generalis, vicarius over de dominicanenkloosters in Holland, Gelre en Friesland. Van 1570 tot 1575 was hij prior te Zwolle, waar hij in den zomer van 1575 overleed. Zie: B. de Jonghe, Desolata Batavia Dominicana 85, waar hij foutief Wynstuck genoemd wordt. [G.A. Meijer] Bron: NNBW Deel 3, p.1491 (Huygens ING)

Comments are closed.