Jacobus de Stella

STELLA (Jacobus), dominicaan, overl. in 1519. Geboren te Zwolle, trad hij ook aldaar in het klooster. In 1490 werd hij praedicator generalis, in 1491 aangewezen om theologische lessen te geven en in 1493 naar de universiteit van Rostock gezonden, waar hij zich 6 Juli liet inschrijven. Te Zwolle doceerde hij in 1496 als baccalaureus, was daar prior in 1499, behaalde later den doctorstitel en zat als vicaris-generaal voor bij het eerste provinciaal kapittel, dat in 1515 te Gent gehouden werd. Zie: de Jonghe, Desolata Batavia Dominicana 22; A.J.J. Hoogland in Archief Aartsb. Utrecht XVIII, 362. [G.A. Meijer] Bron: NNBW, Deel 2, p.1366 (Huygens ING)

Comments are closed.