Graaf van Rennenberg

George de Lalaing, (Hoogstraten 1536 – 23 Julij 1581), heer van Ville, daarna graaf van Rennenberg, Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, zn van Philips de Lalaing, graaf van Hoogstraten en Anna, gravin van Rennenberg. Hij was ongehuwd.

Comments are closed.