Geert Grote

Geert Grote of Gerardus Magnus (Deventer oktober 1340 – Deventer 20 augustus 1384) was een Nederlandse theoloog, schrijver, fanatiek kloosterhervormer en boeteprediker binnen de katholieke Kerk.

Comments are closed.