Cultrificis

CULTRIFICIS (Engelbert) of Messemakers, volgens sommigen te Nijmegen geboren, waar men den naam Messemakers reeds in 1390 aantreft; overl. 1490. Ook wordt beweerd, dat hij te Keulen de doctorale waardigheid verkreeg; ten onrechte, want zijn naam wordt niet gevonden in de matrikels dier universiteit. Het was te Erfurt, dat hij in 1460 zijn studiën voleindigde. Als baccalaureus werd Cultrificis in 1465 benoemd tot lector provincialis aan het dominicanenklooster te Zutphen, en werd hem de zorg opgedragen een klooster te Zwolle te stichten, dat in 1486 officieel erkend werd, met Cultrificis als prior. In 1475 vinden wij hem als terminarius te Arnhem, terwijl hij in het volgend jaar geaffilieerd werd aan het dominicanen-klooster te Nijmegen, en aldaar eerlang tot prior verheven. Bron: NNBW, deel 1 p. 657, 658, (Huygens ING)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *