cesseren

cesseren = eindigen, ophouden, niet meer van kracht zijn, staken, vervallen, zijn geldigheid verliezen.

Comments are closed.