Arrêté

Arrêté (fr) = afkondiging, beslissing, decreet, maatregel, schikking, uitvaardiging.

Comments are closed.