Caspar Holstech

HOLSTECH (Caspar(us)) of Holstechius. Hij is op Paschen 1562 door de kerkmeesters van de Sint Nicolaaskerk te Kampen als ‘rector scholae’ aangesteld, overl, te Kampen in 1614 of, meer waarschijnlijk, in 1615. Hij besteedde zijn krachten en talenten aan de zegepraal van het Protestantisme te Kampen.

Misschien vinden wij Holstech hierna als ‘Jasper’ of ‘Caspar’, een predikant te Westwoud en Binnenwijzend in 1574, te Monnikendam in 1577, te Hoogwoud in hetzelfde jaar. Hij is echter te Kampen reeds in 1578 terug, wanneer de stad 26 Juli 1578 Rennenberg als stadhouder heeft herkend.

Overigens arbeidde hij aan den opbouw van de Gereformeerde kerk; hij was bijv. voorzitter van de overijselsche synoden van 1593, 1596 en 1603, en heeft als afgevaardigde van zijn provincie de haagsche synode van 1586 bijgewoond.

Holstech is 16 Nov. 1610 ondertrouwd met Lysabeth Henricks, afkomstig uit Hasselt. Te voren moet hij echter ook gehuwd zijn geweest.

Een geschrift is van hem bewaard in de bibliotheek van de Maatsch. v. Ned. Letterkunde: Passio Domini nostri Jesu Christi secundum quator Evangelistas te Kampen verschenen ongeveer 1565. Zie: de Bie en Loosjes, Biogr. Woordenb. v. Prot. Godget. in Ned. IV, 179-182; Kerkelijk Handboek (1912) Bijl. 147. [Knipscheer] Bron: NNBW, deel 8, p. 799 (Huygens ING)

Comments are closed.