Bernardus Grouwel

GRUWEL (Barend of Bernard), dominicaan. Geboortig van Emmerik, trad hij te Zwolle in de orde. Zeker was hij van 1529 tot 1550 prior te Zwolle, zooals blijkt uit de provinciale kapittels, welke te Calcar in 1529, te Zwolle (wegens de pestziekte naar Hulsbergen verlegd) in 1538, te Valenciennes in 1540 en te Nijmegen in 1548 gehouden werden, en waaraan hij als diffinitor deelnam. In 1525 werd hij door den Paus en den Keizer benoemd tot inquisiteur over de landen van Neder-Duitschland, en trad als zoodanig op te Harderwijk, Deventer, Amersfoort, Arnhem en Zutphen. Als vicaris van den provinciaal was hem gedurende eenigen tijd het bestuur opgedragen van de dominicanenkloosters in Friesland en Gelre. In welk jaar hij overleed, is niet bekend; vermoedelijk in 1552 of 1553. Den tweeden Maandag van den Advent 1569 vierden de kloosterlingen van Zwolle zijn jaargetijde. Zie: A.J.J. Hoogland, Het Broerenklooster te Zwolle in Archief Aartsb. Utrecht XVIII, 364; W. Moll, Johannes Veluanes in Kerkhist. Archief I (1857) 10, 18, 21, 44. [G.A. Meijer] Bron: NNBW, Deel 1, P.1002 (Huygens ING)

Comments are closed.