Aegidius de Monte

MONTE (Aegidius de) te Perweis geboren, trad in de orde der Minnebroeders, werd gardiaan of overste van hun klooster te Leuven, vervolgens provinciaal over Nederland. In 1570 werd hij door Philips II in plaats van Johannes Mahusius tot bisschop van Deventer benoemd. Driemaal bezocht hij zijn bisdom en den 26 Mei 1576 overleed hij te Zwolle. Zijn lijk werd naar Deventer gevoerd en in de Cathedrale kerk begraven. Hij was een welsprekend prediker en een man van een regtzinnig karakter, en werd zeer geroemd om zijn milddadigheid. Zie H.v. Heussen en H. van Rijn, Bat. saera, T. VI. p. 440 volgg.; J. Revius, Daventria ill. p. 465, 486, Dumbar, Kerk. en Wereldl. Deventer, bl. 331; Overijsselsche Almanak, 1843, bl. 139. Bron: Van der Aa, Deel 12-2, p. 1015, 1016 (Huygens ING)

Comments are closed.