Kuile, Gijsbertus Johannus ter

Mr. Gijsbertus Johannus ter Kuile (Enschede 16 juli 1871 – Almelo 6 mei 1954), advocaat en procureur te Almelo, inspecteur Lager Onderwijs, voorzitter voogdijraad, lid VORG (1899), Secretaris VORG (1910-1922), Voorzitter VORG (1922-1949), zn van Mr. Hendrik ter Kuile, Kantonrechter te Enschede, lid van de Provinciale Staten van Overijssel en Hendrika Cromhoff. Gehuwd op 18 mei 1899 te Nijkerk met Geertruida Suzanna Colenbrander.

Werken van Mr. Gijsbertus Johannus ter Kuile

– Kuile, G.J. ter (1900) De familie ter Kuile.1 [1. Het Van Deinse Instituut bevat nr. 50 dat door G.J. ter Kuile is gesigneerd en van vele aantekeningen en aanvullingen is voorzien. bron: http://www.ervealferink.nl, noot 6] Almelo.
– Kuile, G.J. ter (1908) Geschiedenis van den Hof Espelo, zijne eigenaren en bewoners. (Werken Overijssel Regt en Geschiedenis, 23) Zwolle: Erven J.J. Tijl.
– Kuile, G.J. ter (1909) Twentsche oudheden. Versl. en Meded. VORG, 25, 1-27.
– Kuile, G.J. ter (19112 [2. reprint, 1974]) Geschiedkundige aantekeningen op havezathen van Twenthe. Almelo: W. Hilarius.
– Kuile, G.J. ter (1914) Uit de geschiedenis der hevormde kerk en gemeente van Almelo. Versl. en Meded. VORG, 30, 77-93.
– Kuile, G.J. ter (1914) Uit de geschiedenis der Mennonieten gemeente van Almelo. Versl. en Meded. VORG, 30, 94-108.
– Kuile, G.J. ter (1914) Adellijke weduwen beurs van´t quartier van Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 30, 109-115.
– Kuile, G.J. ter (1915) De Hulsbeecke onder Markelo een Havezathe? Versl. en Meded. VORG, 31, 156-158.
– Kuile, G.J. ter (1915) Het schottenhuis in Wierden. Versl. en Meded. VORG, 31, 159-161.
– Kuile, G.J. ter (1916) De veldtocht van prins Maurits en graaf Willem Lodewijk naar en door Twenthe in 1597. Versl. en Meded. VORG, 32, 34-57.
– Kuile, G.J. ter (1916) Een zoon van het Singraven. Versl. en Meded. VORG, 32, 58-67.
– Kuile, G.J. ter (1918) Album Amicorum van Maria van Besten. Versl. en Meded. VORG, 35, 47-67.
– Kuile, G.J. ter (1918) Uit de laatste jaren der lijfstraffelijke regtspleging in Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 35, 96-105.
– Kuile, G.J. ter (1919) Ons Twenthe. Proza en poëzie uit en over Twenthe. Almelo: W. Hilarius.
– Kuile, G.J. ter (1922) De Twentsche watermolens. Almelo: W. Hilarius.
– Kuile, G.J. ter (1924) De Twentsche oude klokken. Versl. en Meded. VORG, 41, 130-149.
– Kuile, G.J. ter Sr. & Kuile, G.J. ter Jr. (1926) De familie ter Kuile. Leiden: S.C. van Doesburgh.
– Kuile, G.J. ter (1930) In Memoriam C.J. Snuif. Versl. en Meded. VORG, 47, 5-10.
– Engelen van der Veen, mr. G.A.J., Kuile, mr. G.J. ter & Schuiling, R. (red.) (1931) Overijssel Deventer: A.E. Kluwer.
– Kuile, G.J. ter (19363 [3. 2e druk 1947]) Twentsche Eigenheimers. Historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge. Almelo: N.V.- W.Hilarius Wzn.
– Kuile, G.J. ter (1938) De praehistorische vondsten te Hardenberg 1937. Versl. en Meded. VORG, 54, 7-17.
– Kuile, G.J. ter (1939) Een coopman tot allmeloe in 1600. Versl. en Meded. VORG, 55, 74-86.
– Kuile, G.J. ter (1941) Het mirakel van Hellendoorn. Versl. en Meded. VORG, 57, 128-132.
– Kuile, G.J. ter (19414 [4. 2e druk 1947]) De opkomst van Almelo en omgeving. Zwolle: Erven J.J. Tijl.
– Kuile, G.J. ter (1942) Een stukje Romeinsch vaatwerk in Twenthe. Versl. en Meded. VORG, 58, 179-181.
– Kuile, G.J. ter (1943) Van oude Twentsche uurwerkmakers. Versl. en Meded. VORG, 59, 104-116.
– Kuile, G.J. ter (1946) Vriezenveners, die hun reisdoel niet bereikten. Versl. en Meded. VORG, 61, 131-133.
– Kuile, G.J. ter (1946) Onze Overijsselsche religieuze poëzie. Almelo: W. Hilarus Wzn.
– Kuile, G.J. ter (1947) Geschiedenis van de heerlijkheid Zalk en Veekaten van het kasteel Buckhorst en van zijn bewoners. (Van Gorcum’s Historische Bibliotheek, XXXIV) Assen: Van Gorcum & Comp. N.V. (G.A. Hak & Prakke).
– Kuile, G.J. ter (1947) In Memoriam J.J. van Deinse. Versl. en Meded. VORG, 62, 5-10.
– Kuile, G.J. ter (1947) In Overijssel benut oud papier en zijn watermerken. Versl. en Meded. VORG, 62, 11-17.
– Kuile, G.J. ter (1948) De groote scheere in de geschiedenis. Versl. en Meded. VORG, 63, 72-92.
– Kuile, G.J. ter (1949) Recente archeologische bodemvondsten in Overijssel. Versl. en Meded. VORG, 64, 17-24.
– Kuile, G.J. ter (1951) In memoriam Dr. J.H. Holwerda. Versl. en Meded. VORG, 66, XXII-XXIII.
– Kuile, G.J. ter (1951) De openbare en particuliere munt- en penningverzamelingen in Overijssel. Versl. en Meded. VORG, 66, 196-208.
– Kuile, G.J. ter (1952) Strijd om een gestoelte in de Hervormde kerk te Wierden. Versl. en Meded. VORG, 67, 179-186.
– Kuile, G.J. ter (1953) In memoriam Willem Hendrik Dingeldein. Versl. en Meded. VORG, 68, 1-6.
– Kuile, G.J. ter (1953) Het graafschap Lingen onder de Oranjes. Versl. en Meded. VORG, 68, 13-31.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.