Haitzema Viëtor, Hendrik

Hendrik Haitzema Viëtor (Winschoten, 23 november 1858 1 [1. www.wiewaswie.nl, geboorte.]– Wassenaar, 18 oktober 1932 2 [2. www.wiewaswie.nl, overlijden.]), griffier Kantongerecht Steenwijk. zn van Berend Haitzema Viëtor (1817 3 [3. www.wiewaswie.nl, geboorte.]-1874 4 [4. www.wiewaswie.nl, overlijden.]), notaris, lid gedep. staten van Groningen, gemeenteraadslid en wethouder te Winschoten, officier der Orde van de Eikenkroon, president curator van het gymnasium en Anna Elisabeth Hesselink (1818 5 [5. www.wiewaswie.nl, geboorte.]-1890). Gehuwd op 4 september 1900 6 [6. www.wiewaswie.nl, huwelijk.] te Nijmegen met Regula Engelina Columbina Götz (Den Helder, 17 november 1874 7 [7. www.wiewaswie.nl, geboorte.] – Velp, 27 april 1956), dr. van Henri Diderik Alexander Götz (1841 8 [8. www.wiewaswie.nl, geboorte.]-1905 9 [9. www.wiewaswie.nl, overlijden.]), luitenant en Regula Britt (1850 10 [10. www.wiewaswie.nl, geboorte.]-1924 11 [11. www.wiewaswie.nl, overlijden.])

– Haitzema Viëtor, H. (1889) Opmerkingen over de voogdij krachtens art. 32 der grondwet (Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen). Groningen: J.B. Huber.
– Haitzema Viëtor, H. (1898) Voorzaten van Jan Fresemann Viëtor en Jantien Haitzema te Winschoten: gehuwd 25 november 1813 Steenwijk: Stoomdrukkerij G. Hovens Gréve.
– Haitzema Viëtor, H. (1915) Het geslacht Viëtor en aanverwante familiën.12 [12. Drukker: Amsterdam: Ipenbuur & van Seldam.]
– Haitzema Viëtor, H. (1915) Register op het door Z. ter Steghe in 1579 gecodificeerde koerboeck der stadt Steinwijck. Versl. en Meded. VORG, 31, 32-48.
– Haitzema Viëtor, H. (1915) Uit de geschiedenis van de gilden van Steenwijk en Vollenhove. Versl. en Meded. VORG, 31, 49-63.
– Haitzema Viëtor, H. (1915) De mediatie van 1657, ten behoeve der ridderschap en steden van Overijssel. Versl. en Meded. VORG, 31, 64-77.
– Haitzema Viëtor, H. (1920) De crimineele jurisdictie van Steenwijk ter vergadering van ridderschap en steden van Overijssel in 1719. Versl. en Meded. VORG, 37, 126-133.
– Haitzema Viëtor, H. (1920) Een huwelijksincident in Steenwijk in den jare 1754. Versl. en Meded. VORG, 37, 134-135.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.