Oude bijbel van Hasselt

OUDE BIJBEL VAN HASSELT.

_____

     Wie kent niet het schoone Veluwsche plekje aan het Uddelermeer? Als geboren Veluwnaar bijna ieder jaar daar komende, kijk ik in de ouderwetsche boerenuitspanning „Versteeg” telkens weder naar die oude kasten, koperwerk, borden en vazen.
Daar staat ook in een der hoeken een lessenaar, waarop een groote Bijbel met koperen sloten, bedekt met een gehaakt kleedje. Het kleedje er of nemende, vond ik hier den Bijbel van den preekstoel in de kerk te Hasselt. Het opschrift op de eerste bladzijde luidt:

„Henrikus van Camen
Scholtus van Genemuiden
geeft deezen bijbel

voor den predikstoel te Hasselt
bij gelegenheid van den doop van zijne kleindogter
Anthonia Sophia
dogter
van den W.ed. Gestr. Heere
A. Ex Alto D’ Almaras
secrets deeser stad en
verwalter des hoofdschoutambts
en
Mevr. Johanna van Camen
gedoopt
den 30 Juni 1776”.

Hoe deze Bijbel hier aan het Uddelermeer is beland??

OPIJNEN, October 1917.                                                                      W. VAN ESVELD.

______
– Esveld, W. van (1918) Oude bijbel van Hassel. Versln. en medn. VORG, 35, 106.

Category(s): Hasselt
Tags:

Comments are closed.