Economisch Historisch Jaarboek

Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland.
Uitgegeven door De Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te ’s-Gravenhage.

Economisch Historisch Jaarboek (jaargang 1 t/m 32)

– Smit, H.J. (1919) Het Kamper pondtolregister van 1439-1441. Economisch Historisch Jaarboek, 5, 209-296.
– Moerman, H.J. (1920) Bijdragen tot de economische geschiedenis van Kampen in de Middeleeuwen. Economisch Historisch Jaarboek, 6, 168-214.
– Posthumus, N.W. (1928) Een schrijven uit het jaar 1860 van Hendrik Muller Szoon aan Prof. S. Vissering over personen en toestanden in Twente. Economisch Historisch Jaarboek, 14, 282-296

Economisch- en sociaal-historisch jaarboek (Jaargang 33 t/m 56)

– Fischer, E.J. & Peuter, R.E.M.A. de (1980) Winstontwikkeling en kapitaalvorming in de Twentse katoennijverheid: De firma S.J. Spanjaard, 1833-1900. Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 43, 194-244.
– Heeres, W.G. (1983) De heffing van het paalgeld door Kampen en Amsterdam. Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 46, 128-141.
– Fischer, E.J. (1984) Economische theorie en historisch onderzoek; de theorie der prijsvorming en de loonontwikkeling op de Twentse arbeidsmarkt 1865-1930. Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 47, 45-66.
– Holthuis, P. (1987) Deventer in oorlog. Economische aspecten van de militaire conjunctuur, 1591-1609. Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 50, 32-50.
– Trompetter, C. (1992) Bevolkingsontwikkeling, textielnijverheid en armoede. Een nieuwe visie op de demografische geschiedenis van Twente, 1675-1795. Economisch- en sociaal-historisch jaarboek, 55, 159-188.

NEHA-Jaarboek voor economische-, bedrijfs- en techniekgeschiedenis (Jaargang 56 – heden)

– Zeiler, F.D. (1994) Semi- en buitenstedelijke gilden in Noordwest-Overijssel in de zeventiende en achttiende eeuw. NEHA Jaarboek, 57, 91-106.
– Trompetter, C. (1997) Burgers en Boeren – Geld en Grond. De betekenis van burgerlijk kapitaal voor veranderende eigendomsverhoudingen in Twente 1760-1832. NEHA Jaarboek, 60, 7-35.
– Klein, M. van der (2000) Werkgeversfondsen in Twente: ongevallen, zorgende macht en lokale kostwinnerspraktijken rond 1900. NEHA Jaarboek, 63, 43-70.

Category(s): Niet gecategoriseerd

Comments are closed.