Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis

MONUMENTEN-NIEUWS

 
Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis
 
     Deze aan de Striksteeg gelegen kapel, die in 1868 onherkenbaar werd verbouwd tot gymnastiekzaal met verdieping en plat dak, is in april/mei j.l. gesloopt met uitzondering van de kelder, de zuidwestmuur (wegens aanbouwen tegen de buitenzijde) en een gedeelte van de noordwestmuur (die als begrenzing fungeert van de erachter gelegen tuin). Dit maakte het mogelijk een aantal waarnemingen te doen ter aanvulling en correctie op de beschouwingen op blz. 42 e.v. van het Bulletin van dit jaar (in het bijzonder blz. 45, 46 en 49).
     De muur langs de Striksteeg was slechts bepleisterd, niet beklampt; alleen de hoeklisene is er koud tegenaan gezet. Beneden had de muur nog vrijwel zijn oorspronkelijke dikte; op de verdieping versmalde hij. Gevreesd moet worden, dat bij de sloop sporen van de oorspronkelijke vensters verloren zijn gegaan.
     De zuidwestmuur versmalt naast het gedichte spitsboogvenster, dat hierin aanwezig is (blz. 46) met een steen tot anderhalf steens. Ook in de kelder vinden we dit terug (blz. 47, fig. 2). Het gedichte venster is aan de binnenzijde door bepleistering aan het oog onttrokken.
     De noordwestmuur had tot op de volle hoogte zijn oorspronkelijke dikte van 2½ steen. In het hiervan resterende gedeelte vinden we bij de loodrecht erop aansluitende muur de geprofileerde dagkant van een venster (waarschijnlijk een blindvenster) en daaronder de dagkant van een deuropening, die aan de kapelzijde af gedekt is geweest door een zandstenen latei, waarachter een gemetselde, afgepleisterde en gewitte korfboog. Deze doorgang was al gedicht toen de tussenbouw (blz. 44, fig. 1, W) ingekort werd; de nieuwe muur sluit nog juist op de (afgepleisterde) dichting aan.
     Het baksteenformaat van de kapelmuren bedraagt 26.5/27.5 x 12/13 x 5.5/6.5 cm, 10 lagen = 71/72 cm. De muren om de aangrenzende tuin (van M. W en X) zijn nu nog ongeveer 4½ m hoog.
     Nadere overweging leert, dat de Striksteeg inderdaad gezien moet worden als een van de twee toegangen (blz. 48, 49) tot het complex gebouwen van de broeders. Op de oudste kadastrale kaart is hij voorzien van een kadastraal nummer en van de Pontsteeg gescheiden door een lijn (blz. 44, fig. 1), waar de poort („bij het Lammenklooster”) gestaan zal hebben.

G. BERENDS

_________
Berends, D. (1968) Monumenten-Nieuws: Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis. Nieuwsbulletin KNOB (12), 131.

Category(s): Deventer
Tags: , ,

Comments are closed.