Berends, Ir. Gerrit (Dik)

Ir. Gerrit (Dik) Berends (Arnhem, 25 oktober 1931), bouwkunde, Technische Hogeschool Delft (1953- 1 september 1963), bouwhistoricus Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Zeist) (1963-?)

Werken van Gerrit (Dik) Berends:

– Berends, G. (1967) Het Armamentarium. In R. Meischke & J.C. Visser? (Red.), Delftse Studiën: Een bundel historische opstellen over de stad Delft, geschreven voor dr E.H. Ter Kuile naar aanleiding van zijn afscheid als hoogleraar in de geschiedenis van de Bouwkunst (pp. 125-142). Assen: Van Gorcum.
– Berends, G. (1968) Het Armamentarium. Armamentaria (3), 54-71.
– Berends, G. (1968) Drie huizen van het Gemene Leven in Deventer.1 [1. Geschiedenis van de 14 de eeuwse huizen gesticht voor verblijf van broeders en zusters der Gemeenschap; bij graafwerkzaamheden in 1964-1965 bleek dat de uit begin 15de eeuw daterende kapellen geheel onderkelderd zijn geweest. bron: DBNG] Bulletin KNOB, 67 (2), 42-51.
Restant van het St. Nicolaasgasthuis te Nijmegen.2 [2. Beschrijving van het inwendige van het oude pakhuis in de Vosstraat (restant van het gasthuis) en reconstructie van het oorspronkelijk 14de eeuwse gebouw. bron: DBNG] Nieuwsbulletin KNOB (?), 55-58.
– Berends, G. (1968) Monumenten-Nieuws: Havezathe Walfort in Bredevoort (gem. Aalten). 3 [3. Beschrijving van het 14de-eeuwse huis, oorspronkelijk van de familie Van Lintelo. bron: DBNG] Nieuwsbulletin KNOB (11), 97-98.
– Berends, G. (1968) Monumenten-Nieuws: Deventer, voormalige kapel van het Heer Florishuis. Nieuwsbulletin KNOB (12), 131.
– Berends, G. & Hulst, R.S. (1971) Het Slot te Gameren. Bijdragen en mededeelingen, 65, 1-9.
– Berends, G. (1972) Het huis De Wijnberg te Nijmegen. Numaga, 19, 56-65.
– Berends, G. (1974) De gebouwen van het Fraterhuis in Zwolle.4 [4. Ontstaan en groei van het fraterhuis (oorspronkelijk klerkenhuis) vanaf het midden der 14e eeuw tot 1592; enkele historische gegevens over de bijbehorende gebouwen. bron: DBNG] Bulletin KNOB, 73 (2-3), 88-98.
– Berends, G. (1975) Het gasthuis in Wijk bij Duurstede. Bulletin KNOB, 74 (4), 153-155.
– Berends, G. (1975) De hervormde kerk te Silvolde. Bulletin KNOB, 74 (5), 197-200.
– Berends, G. (1975) De toegang tot het kasteel van Baarlo. Bulletin KNOB, 74 (5), 201-204.
– Berends, G. (1976) De oude kerk van Ermelo. (Monumenten monografieën, 3). Zeist: Rijksdienst voor de monumentenzorg.
– Staal, J.P. & Berends, G. (1976) Het vroege oxaal van de St.-Petruskerk te Boxtel. Bulletin KNOB, 75 (1) 1-18.
– Berends, G. (1977) Verslag van de onderzoekingen (1965-’67) aan de hervormde kerk te Ede. De zandloper, 4 (14), 11-20.
– Janse, H., Slinger, A., Berends, G. & Meijer, P.C. (1977) Natuursteen in monumenten (Monumenten monografieën, 3). Zeist: Rijksdienst voor de monumentenzorg.
– Berends, G. (1978) Een merkwaardige Friese boerderij bij Lekkum. (SHBO-monografieën, 1). Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek.
– Smaal, A.P. & Berends, G. ? (1979) Kijken naar Monumenten in Nederland. Baarn: Bosch & Keuning.
– Berends, G. (1982) De bouwgeschiedenis van het Observantenklooster. Flehite, 14, 30-37.
– Temmink Groll, C.L. & Berends, G. (1984) De restauratie van “Mariënberg”, vijf woningen in het restant van een klooster. Historische Kring IJsselstein, 201-220, 243.
– Berends, G. (1987) Het klooster St. Mariëngrave of Groot Convent.5 [5. Onderzoek van het gebouw te Doesburg, dat tot 1626 als klooster in gebruik was. bron: DBNG] Oud-Doesborgh-nieuws (34), 9-16.
– Berends, G. (1989) Gebinten en kapgebinten, dragers van het dak van oude boerderijen, schuren en vakwerkhuizen. In Jaarverslag Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek (pp. 21-43) Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek.
– Berends, G. (1990) Backstein in den Niederlanden des Mittelalters. In Hausbau in den Niederlanden: Jahrbuch für Hausforschung 39 (pp. 71-77), Marburg: Jonas Verlag.
– Berends, G. (1995) ? In H. Janse (Red.). Trap en Trede. Houten trappen in Nederland. Een bouwhistorische beschouwing. (RV bijdrage 15) (pp.?). ’s-Gravenhage: Sdu Uitgevers.
– Berends, G. (1995) De bescherming van monumenten tegen oorlogsgevaren. In A.G. Schulte (voorzitter), R.J.A. van Suchtelen van de Haere (secretaris), e.a. (Red.). Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd (pp. 49-65) Zwolle/Zeist: Waanders Uitgevers/Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
– Berends, G. (1996) Historische houtconstructies in Nederland. Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek.
– Berends, G. (1999) Historische houtconstructies in Nederland. (2e druk). Arnhem: Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek
– Berends, G. (2008) De toren, verschijning en verrijzing. In P.C. van der Eerden & M.A. van der Eerden-Vonk (Red.). De Wijkse toren: Geschiedenis van de toren van de Grote Kerk in Wijk bij Duurstede (1486-2008). (pp. 57-78). Hilversum: Verloren.- Berends, G. (1982)
– Berends, G. (2010) De Eusebius in de jaren 1939-1945: Gescherming, verwoesting en verval. Arnhems historisch tijdschrift, 30 (3), 24-44.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.