Damsté, Pieter Helbert

Pieter Helbert Damsté (Wilsum, 10 Augustus 1860 – Utrecht, 5 Februari 1943), zn van Ds Barteld Roelof Damsté, hervormd predikant en Richardina Jacoba Gesina Gallé. Gehuwd op 16 juli 1891 te Leiden met Johanna Louise Elisabeth Jaeger (Amsterdam, 11 augustus 1870 – Zeist, 9 juli 1930), dr. van Marie Wilhelm Jaeger en Catharina Elisabeth Constance Alida Esther Bloemen

Dorpschool Wilsum (1865-1872), gymnasium Kampen (sept. 1872-mei 1873), privaatonderwijs bij zijn vader (1873-1876), gymnasium Leiden (1876-1879), student klassieke letteren Universiteit Leiden (1879-1885), promoveerde op een dissertatie: ‘Adversaria critica ad C. Valerii Flacci Argonautica’. (8 mei 1885), leraar Latijn/Grieks Gorinchem (1887-1889) leraar Latijn/Grieks Leiden (1889-1902), hoogleeraar Latijnsche taal en letterkunde, Romeinsche Antiquiteiten Rijksuniversiteit Utrecht (17 nov. 1902 – 1 sept. 1923), hoogleraar Latijnse taal- en letterkunde, de Romeinsche staatsinstellingen (1 sept. 1923 – 5 maart 1930).

Over Pieter Helbert Damsté:

– https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Helbert_Damst%C3%A9
– Hoeven, H. van der (1985) Damsté, Pieter Helbert (1860-1943). In: Biografisch Woordenboek van Nederland, 2 Den Haag:.
– Wagenvoort, Hendrik (1945) Pieter Helbert Damsté (Wilsum, 10 Augustus 1860-Utrecht, 5 Febr. 1943). Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 78-87.

Werken van Pieter Helbert Damsté:

– Damsté, P.H. (1939/40) Peter Helbert Gallé herdacht 1793 – 1869. Kamper Almanak, 1939/40, 126-132.
– Damsté, P.H. (1940/41) Twee Scholarchen Kamper Almanak, 1940/41, 213-219.
– Damsté, P.H. (1941/42) Uit den Kozakkentijd door P.H. Gallé Kamper Almanak, 1941/42, 176-.

Category(s): Auteurs
Tags:

Comments are closed.